PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Gimnazjum

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

Informacje

 Kalendarz

 Podręczniki

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

 Liga szkolna

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal  karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Ziemi

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Trzymaj formę

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 Koniec roku szkolnego

 

 

 

PROJEKT "SZKOŁA NA PIĄTKĘ"

Nowa edycja projektu

Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestnicy i uczestniczki uczęszczający do Publicznego Gimnazjum w Olszance, Łosiowie oraz Skorogoszczy będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących formach wsparcia:

 1. Pracownie językowe i informatyczno - matematyczne:

- zajęcia językowe (do wyboru jęz. angielski lub niemiecki: 40 h/grupa)

- zajęcia informatyczno - matematyczne (40 h/grupa)

 2. Pracownie szybkiego czytania i technik zapamiętywania:

- nauka szybkiego czytania i zapamiętywania (26 h/grupa)

3. Pracownie przedsiębiorczej gimnazjalistyki:

- zajęcia z przedsiębiorczości (16 h/grupa)

4. Pracownie rozwoju osobistego:

- warsztaty edukacyjno - zawodowe (16 h/grupa)

- doradztwo pedagogiczno - psychologiczne

5. Wyjazdy edukacyjno - integracyjne:

- 10-dniowa Zielona Szkoła językowa oraz informatyczno - matematyczna

- 4-dniowy wyjazd do Krakowa lub Warszawy

Ponadto uczestnicy i uczestniczki zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają: materiały dydaktyczne, plecaki, wyżywienie w trakcie zajęć.

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu są całkowicie bezpłatne. Proponowane w ramach projektu rozwiązania są innowacyjne i dostosowane do potrzeb rynku pracy, przełamują stereotypy płciowe i przyczyny segregacji.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna" - Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, tel./fax: 774129021, e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

www.brzeskawieshistoryczna.pl

 

Zielona szkoła - Ustka

Kraków 2009r.

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna 1 kwietnia 2009 r. rozpoczęło rekrutację dzieci uczęszczających do Gimnazjum w Olszance, Łosiowie oraz Skorogoszczy do udziału w projekcie pn.: SZKOŁY NA PIĄTKĘ.
PROJEKT DOFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Stowarzyszenie proponuje następujące formy wsparcia dla uczniów:

 - Zajęcia dodatkowe w następujących dziedzinach: zajęcia językowe (do wyboru jęz. angielski lub niemiecki - 48h) zajęcia do wyboru z Akademii umysłu - 80h (nauka szybkiego czytania, technik zapamiętywania, notowania, umiejętności odpoczywania, relaksacji, komunikacji itp.) lub z Matematyki – 80h.

- Doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty.

 - Wyjazd w okresie lipiec - sierpień na co najmniej 7-dniową Szkołę Zieloną (o profilu językowym) dla 50 uczniów.

 - Wyjazd na 3-dniową wycieczkę do Krakowa w okresie wrzesień-październik dla wszystkich uczniów objętych projektem (120 osób).

Ponadto dzieci zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają:

- Materiały dydaktyczne

 - Plecaki

 - Wyżywienie w trakcie zajęć.

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.

Rekrutacja uczniów trwać będzie do 30 kwietnia 2009 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmują Dyrektorzy Gimnazjów Publicznych w Olszance, Łosiowie oraz Skorogoszczy.